Silmäterävälimitta

PD eli silmäterävälimitta ei aina ole silmälasireseptiin merkittynä, vaan helpoiten löydät tiedon edellisten silmälasiesi mukana tulleesta silmälasikortista. Arvo on merkittynä PD tai KV ja voit tällöin voit käyttää suoraan näitä arvoja.   

Yleensä aikuisella PD (silmien yhteenlaskettu arvo) on 54-74 mm.     

Silmäterävälin mittaaminen kotona

Silmäterävälin mittaaminen

1. Ota käyttöösi viivoitin ja aseta se otsalle aivan silmien yläpuolelle.

2. Mittaa PD-arvo merkitsemällä kynällä viivoittimeen nenänvartesi keskikohta ja molempien pupilliesi keskikohdat.

3. Mittaa molemmille silmille oma arvo nenänvarresta pupillin keskikohtaan.

PD-arvo ilmoittaa kuinka kaukana pupillisi keskipiste on nenänvartesi keskikohdasta. Mitta ilmoitetaan aina millimetreinä.

Huom. Arvo saattaa olla eri suuruinen silmien välillä, mutta harvoin yli 3 mm.

Silmäteräväli-arvon tulkinta reseptiltä tai silmälasikortilta

Jos silmälasikortissasi on vain yksi lukema kohdassa PD tai KV, jaa tämä arvo kahdella ja ilmoita molemmille silmille oma puolikas arvo. 

Esimerkiksi: PD 58/2=29. Valitse molemmille silmille arvoksi 29.

Mikäli et löydä arvoja, voit tulla mittauttamaan sen optikollamme. Mittaamme silmäväliteräsi sinulle maksutta ilman ajanvarausta. 

Tarkempaa tietoa PD-arvosta

PD on lyhenne sanoista pupil distance, eli silmäterävälimitta. PD- arvo kertoo, kuinka kaukana silmiesi mustuaiset eli pupillit ovat toisistaan. Tällä arvolla silmälasiesi linssit hiotaan oikein niin, että linssien optiset keskipisteet kohtaavat pupilliesi kohdat silmälaseissa.